Show video
Untitled Document
About Us
Company Profile
Global Site
Tool Management
Full Turn-Key
Engineer Support
Quality Control (QC)
Regrinding
IT Support
Tooling
Regrinding
Full Turn-Key
IT Product
Vending Machine
Tracibility
U-Wave
Temperature Sensor
Special Product
Karcher
CSR
Our Activity
Contact
 
Untitled Document
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
Mail Hosting
Mail ServerMore product...

ShareTech Mail เป็นเมล์เซิฟเวอร์สำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานได้เลย เหมาะสำหรับองค์กรที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่(SME) สามารถใช้งานเป็นเมล์เซิฟเวอร์ภายในองค์กร เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการรับส่งอีเมล์ขององค์กร อีกทั้งยังสามารถที่จะควบคุมระบบอีเมล์ได้อย่างสะดวกและง่ายโดยผ่านเว็บบราวเซอร์ ลักษณะเด่นของการใช้งาน ShareTech Mail Server

1.ShareTech Mail Server รองรับทั้ง Single Domain และ Multiple Domain ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละรุ่น

2.สามารถกำหนด Quota ของการรับ-ส่งเมล์ได้

3.มีระบบ Authentication ก่อนการรับ-ส่งเมล์ เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกมาลักลอบใช้ Mail Server เป็นฐานในการส่งไปหาผู้อื่น

4.มีเมล์แจ้งเตือนเมื่อเนื้อที่ในการเก็บเมล์ (Mail Box) ของแต่ละบุคคลใก้ลเต็ม

5.ถ้ามีการส่ง Attach File ใหญ่เกินกว่าที่ระบบกำหนดไว้ระบบจะแปลง Attach File เป็น Link ให้ใช้ HTTP download แทนเพื่อลด Bandwidth ในการรับ-ส่งเมล์

6.มีระบบ Forward Mail เมล์ทั้งรายบุคคลและ Domain

7.มีระบบป้องกันทั้ง Spam และ Virus ที่มากับเมล์ ซึ่งในส่วนของไวรัส Software มี option สำหรับ Kespersky gateway ด้วย

8.มีระบบกักเก็บเพื่อตรวจสอบเมล์ (Mail Audit) เพื่อความปลอดภัยจากสแปมเมล์และการส่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมให้บุคคลภายนอกองค์กร

9.มีระบบรายงานการรับ-ส่งเมล์ โดยดูได้ทางหน้าจอและส่งผ่านทางเมล์


10.มีระบบจัดเก็บการรับ-ส่งเมล์ (Mail Record) ซึ่งจะเก็บเมล์ที่มีการรับ-ส่งไว้เพื่อสามารถนำมาใช้ใหม่ได้เมื่อเกิดเมล์เสียหาย

11.มีระบบเวปเมล์เพื่อให้สามารถรับ-ส่งเมล์จากภายนอกองค์กรสามารถใช้ได้ทั้ง Shared Contact , Cloud HDD


12.มีระบบ High Availability เพื่อให้เมล์ทำงานได้ตลอด 24 ช.ม

13.การบริหารจัดการทั้งหมดผ่าน Web Browser

14.มี Mail Apps บน Smartphone ทั้ง IOS, Android

Firewall

1.เป็นการป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายจากผู้ไม่หวังดีจากภายนอก(Hacker) เข้าสู่ภายในองค์กรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเฝ้าดูพฤติกรรมของบุคคลภายในว่ามีการใช้งานอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายของท่าน เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามต่างๆ


2.สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม เช่น กำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งานกับบริการที่อนุญาตให้ใช้งานได้ ควบคุมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ต้องห้ามหรือความเสี่ยง เป็นต้น

3.ช่วยควบคุมการใช้งานแบนด์วิดท์การใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กร เพื่อให้มีการใช้งานแบนด์วิดท์อย่างเป็นสัดส่วนและตรงกับงานที่มีความสำคัญขององค์กรได้

4.สามารถทำการเข้ารหัสข้อมูล โดยการทำ VPN(Virtual Private Network) ระหว่างการติดต่อสื่อสารของทั้งสองฝ่าย ทำให้เกิดความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล และสามารถทำให้ผู้ใช้งานภายนอกรีโมตเข้ามาใช้งานภายในได้อย่างปลอดภัย

5.สามารถป้องกันในส่วนของการใช้งานอีเมล์ที่ไม่ปลอดภัย เช่น เมล์สแปม(Spam mail) และ เมล์ที่มีไวรัสหรือสปายแวร์แฝงตัวมา เพื่อเข้าถึงระบบเครือข่ายของท่าน

ตัวอย่างของ Mail Record จะแสดงว่าเมล์ที่รับส่งใดเป็นสแปมเมล์และสามารถบันทึก white List และ Blacklist

6.มีระบบในการเก็บ Log ตาม พ.ร.บ ปี 2550 สิ่งที่เก็บคือ Web, Mail, FTP, IM, MSN, Authentication, User Flow โดยมีระบบจัดเก็บได้มากว่า 90 วันตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ ปี 2550

7.สามารถทำ WAN Load Balance ได้ทั้งขาเข้าและขาออก เพื่ิอให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างคุ้มค่า

8.อุปกรณ์ทุกรุ่นรองรับ IPV6 และ IPV4 ในอุปกรณ์ตัวเดียวกัน

9.User Flow เป็น Function ที่จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบว่าพนักงานใช้งานอะไรกันอยู่ และช่วยในการหาปัญหาว่าอะไรทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้า ซึ่งFunction ดังกล่าวจะช่วยผู้ดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.Repoter เป็นรายการที่แสดงการใช้งานของพนักงานภายในและบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้งานระบบงานภายใน Office โดยรายงานจะแสดงอยู่ในรูปของกราฟที่เข้าใจง่ายและดูสวยงามเหมาะกับการทำรายงานส่งให้ผู้บริหารX

Request Quotation

Your name :  
Email :  
Tel :  
Remarks :  

 

Sitemap

TT Fuji Tool Support Co., Ltd.
Amata City Industrial Estate, Phase 4, 700/541 Moo 6,
Tambon Don Hua Lor, Amphur Muang, Chonburi 20000
Tel. 0-3818-4500

Copyright © 2015 - TT Fuji Tool Support Co.,Ltd